Preses relīze

Par galvenajiem lopkopības rādītājiem 2009. gadā

Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie dati liecina, ka 2009.gada beigās nedaudz mainījies lauksaimniecības dzīvnieku skaits. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, liellopu skaits samazinājies par 2.0 tūkst. jeb 0.5%, cūku - par 7.2 tūkst. jeb 1.9%. Savukārt, aitu un kazu skaits palielinājies - attiecīgi par 3.6 tūkst. jeb 5.4% un 0.3 tūkst. jeb 2.5%.

Lauksaimniecības dzīvnieku skaits 1), gada beigās (tūkstošos)

 

2008.g.

2009.g.*)

2009.g. % pret 2008.g.

Liellopi

380.2

378.2

99.5

tai skaitā

     
 

slaucamās govis

170.4

165.5

97.1

Cūkas

383.7

376.5

98.1

Aitas

67.1

70.7

105.4

Kazas

12.9

13.2

102.5

Zirgi

13.1

12.6

96.4

1) datu avots liellopu, aitu, kazu un zirgu skaitam ir Valsts aģentūras Lauksaimniecības datu centra (LDC) informācija

 

2009.gadā saražoja 82.8 tūkst. t gaļas (kautsvarā) jeb par 3.8% mazāk nekā 2008.gadā. Ražošanas apjoma samazinājums vērojams gan liellopu, gan arī cūkgaļas un putnu gaļas ražošanā - attiecīgi par 4.2%, 4.7% un 1.3%.

Gaļas vidējā iepirkuma cena (kautsvarā) samazinājās no 1149.04 Ls par tonnu 2008.gadā līdz 1054.98 Ls 2009.gadā jeb par 8.2%. Cena saruka gan liellopu gaļai, gan cūkgaļai – attiecīgi par 5.4% un 10.8%, bet aitu gaļas cena palielinājās par 2.3%.

 

Gaļas ražošana, pārdošana pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumiem un vidējā iepirkuma cena 

 

 

Turpināja samazināties slaucamo govju skaits – 2009.gada beigās tas sarucis par 4.9 tūkst. jeb 2.9%, salīdzinot ar 2008.gada beigām. Saražotā piena apjoms samazinājies tikai par 4.0 tūkst.t jeb 0.5%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, jo vidējais izslaukums no govs sasniedza 4892 kg, kas ir par 70 kg jeb 1.5% vairāk nekā iepriekšējā gadā.

Samazinājies piena savākšanas un pārstrādes uzņēmumiem pārdotā piena apjoms - 2009.gadā iepirktas 595.3 tūkst.t piena jeb par 6.1% mazāk nekā iepriekšējā gadā, līdz 72.0% samazinājies arī pārdotā piena īpatsvars kopējā saražotā piena apjomā (2008.g. - 76.2%), ko ietekmēja piena tiešās tirdzniecības uzsākšana, piena vidējai iepirkuma cenai pārstrādes un savākšanas uzņēmumos noslīdot zem pašizmaksas.

Piena vidējā iepirkuma cena kritās no 191.72 Ls par tonnu 2008.gadā līdz 129.23 Ls 2009.gadā jeb par 32.6%. Viszemākā cena bija 2.ceturksnī - 112.70 Ls par tonnu, t.i. par 39.8% mazāk, salīdzinot ar 2008.gada attiecīgo periodu, bet gada otrajā pusē cenas pieauga, decembrī sasniedzot 170.64 Ls par tonnu.

 

Piena ražošana, pārdošana pārstrādes un savākšanas uzņēmumiem un vidējā iepirkuma cena 

 


 

Olu ieguvē vērojams pieaugums – 2009.gadā tika saražoti 681.4 miljoni olu, kas ir par 13.2% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Vidējā olu ieguve no vienas dējējvistas bija 272 olas jeb par 0.7% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Savukārt, olu vidējā realizācijas cena samazinājusies no 5.17 Ls par 100 olām 2008.gadā līdz 4.75 Ls 2009.gadā jeb par 8.1%.

Lopkopības produkcijas ražošana

 

 

2008.g.

2009.g.*)

2009.g. % pret 2008.g.

Gaļa (kautsvarā), tūkst. t

86.1

82.8

96.2

tai skaitā

     
 

liellopu

21.4

20.5

95.8

 

cūku

40.7

38.8

95.3

 

putnu

23.1

22.8

98.7

Piens (iesk. kazu pienu), tūkst. t

835.5

831.5

99.5

Olas, milj. gab.

601.7

681.4

113.2

*) provizoriskie dati

 

Sagatavojusi Lauksaimniecības statistikas daļa
Lolita Lazda-Lazdiņa
Tālr.67366982

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi