2001. un 2010. gada lauksaimniecības skaitīšanas

Rezultāti datubāzē

Ekonomiski aktīvo lauku saimniecību raksturojums

2001

2010

Zemes izmantošana 

2001

2010

Lauksaimniecības dzīvnieki

2001

2010

Būves un tehniskais nodrošinājums

2001

2010

Lauksaimniecībā nodarbinātie

2001

2010

Pielietotās lauksaimnieciskās ražošanas metodes

2010

Publikācijas

Latvijas 2001. gada lauksaimniecības skaitīšanas rezultāti

2010. gada lauksaimniecības skaitīšana Latvijā

 

Ieteikt