Preses relīze

Par 2010. gada lauksaimniecības skaitīšanas provizoriskajiem rezultātiem

Centrālā statistikas pārvalde (CSP) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1166/2008 prasībām 2010. gadā Latvijā veica lauksaimniecības skaitīšanu un lauksaimnieciskās ražošanas metožu apsekojumu.

Šajā pasākumā bija plānots apsekot 90 tūkst. lauku saimniecības. Līdz šim iegūta informācija par 86.4 tūkst. jeb 96% saimniecībām, kuras pēc provizoriskajiem rezultātiem 2010.gadā apsaimniekoja 1,9 milj. hektāru lauksaimniecībā izmantotās zemes. Šis rādītājs ir palicis iepriekšējo gadu līmenī. Par 15% ir pieaugusi lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība vidēji vienā lauku saimniecībā. Kopējā aramzemes platība valstī ir samazinājusies par 10%. Savukārt 2,8 tūkst. jeb 3% no aptaujātajām saimniecībām vairs nenodarbojas ar lauksaimniecību un zemi iznomājušas vai pārdevušas.

Par 3,6 tūkst. jeb 4% saimniecībām līdz šim netika iegūta lauksaimniecības skaitīšanas informācija, jo respondenti netika sastapti vai atteicās sniegt interviju. CSP turpinās informācijas ieguvi no neatbildējušām saimniecībām un sniegtās informācijas precizēšanu pa tālruni vai izmantojot pastu.

Lauksaimniecības skaitīšanas datu apstrāde turpināsies 2011. gadā. Tiks veikta lauksaimniecības skaitīšanas datu salīdzināšana ar Lauku atbalsta dienesta (LAD) Integrētās administrēšanas un kontroles sistēmas rādītājiem un informācijas pievienošana no Lauksaimniecības datu centra Mājdzīvnieku reģistra datu bāzes. Detalizētāki provizoriskie rezultāti tiks publicēti CSP mājaslapā 2011. gada maijā un 2011.gada beigās – galīgie lauksaimniecības skaitīšanas rezultāti.

Lauksaimniecības skaitīšanas rezultātā tiks iegūta visaptveroša informācija par situāciju Latvijas lauksaimniecībā, kura tiks izmantota datu analīzei gan Latvijas ietvaros, gan turpmākās Eiropas Savienības Kopējās lauksaimniecības politikas plānošanai un īstenošanai. Šī pasākuma īstenošana ļaus iegūt informāciju par zemes izmantošanu, lauksaimniecības dzīvnieku skaitu, bioloģiskās lauksaimniecības sistēmām, izmantotajām lauksaimniecības būvēm un saimniecības tehnisko aprīkojumu, nodarbinātajiem lauksaimniecībā, par saimnieciskās darbības aktivitātēm, kā arī par pielietotām augsnes apstrādes metodēm, augsnes auglības saglabāšanas pasākumiem, par dzīvnieku novietnēm un kūtsmēslu krātuvēm un laistīšanas metodes saimniecībā.

Lauksaimniecības skaitīšanu organizēja CSP sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru (LLKC), LAD un novadu pašvaldībām.

Lauksaimniecības skaitīšanā tika iegūta informācija par lauku saimniecībām, kurās apsaimniekotā lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir virs 1 ha, no tām 20 tūkst. lauku saimniecību iekļāva lauksaimnieciskās ražošanas metožu apsekojumā. Saimniecības atlasīja pēc ekonomiskā lieluma un specializācijas.

Ar mērķi samazināt lauksaimniecības skaitīšanas informācijas ieguves izmaksas, skaitīšana tika organizēta vairākos posmos:

  • CSP intervētāji aprīlī un maijā aptaujāja lauku saimniecības pārstāvjus, kas pieteicās atbalsta maksājumiem LAD Reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs;
  • no jūlija līdz septembrim LLKC intervētāji veica intervijas lauku saimniecībās;
  • no jūlija vidus lauksaimniecības skaitīšanas informāciju bija iespējams iesniegt elektroniski;
  • no jūlija līdz oktobra beigām daļa saimniecību tika aptaujātas telefoniski.

 

Sagatavojusi Lauksaimniecības statistikas daļa
Tālr. 67366977
Anita Raubena

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi