Statistikas tēmas

Lauku saimniecību struktūra un lauksaimniecības skaitīšanas

Galvenie rādītāji

Īss apraksts, kas raksturo situāciju un attīstības tendences šajā tēmā.

Lauku saimniecību raksturojums un zemes izmantošana

Lauku saimniecību raksturojums un zemes izmantošana

Lauksaimniecībā nodarbināto skaits

Lauksaimniecībā nodarbināto skaits

Lauksaimniecības dzīvnieku skaits

Lauksaimniecības dzīvnieku skaits

Statistikas tabulas

Publikācijas un preses relīzes