Statistikas tabula

Lauksaimniecības produkcijas ceturkšņa cenu indeksi

Tabulas kods datubāzē
LI010c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada 4. ceturksni
Dati atjaunoti
Lauksaimniecības produktu cenu indekss

Indekss, kas raksturo lauksaimniecības produktu cenu pārmaiņas noteiktā laika periodā pret bāzes periodu. Aprēķinot kopējo lauksaimniecības produkcijas cenu indeksu, ņem vērā atsevišķu produktu vidējās svērtās cenas. Par svariem izmanto bāzes gada Lauksaimniecisko ekonomisko kontu aprēķinus.