Preses relīze

Par ražotāju cenām un indeksiem lauksaimniecībā 2006.gadā

Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie dati liecina, ka ražotāju cenas un cenu indeksi lauksaimniecībā kopumā turpina pieaugt.

2006.gadā salīdzinājumā ar 2005.gadu ražotāju cenas lauksaimniecībā pieauga par 7.7 %, tai skaitā augkopībā - par 12.4 % un lopkopībā - par 5.1 %.

Augkopības cenu līmeņa kāpumu 2006.gadā galvenokārt ietekmēja cenu pieaugums kartupeļiem par 11.5 procentpunktiem, graudaugiem par 9.0 procentpunktiem, augļiem un ogām par 1.3 procentpunktiem.

Savukārt augkopības cenu līmeni visbūtiskāk pazemināja cenu kritums cukurbietēm par 7.0 procentpunktiem un dārzeņiem par 2.5 procentpunktiem.

Lopkopības produkcijas kopējo cenu līmeni 2006.gadā paaugstināja lopu un putnu gaļas cenu kāpums – par 1.7 procentpunktiem, piena – par 2.5 procentpunktiem un olu – par 0.4 procentpunktiem.

Galveno lauksaimniecības produktu ražotāju cenas
(Ls par 1 tonnu)

2005

2006

Kvieši

61.56

77.83

Rudzi

52.94

66.75

Mieži

57.64

66.78

Rapsis

126.12

162.85

Cukurbietes

35.16

22.13

Kartupeļi

62.96

83.94

Dārzeņi

508.52

391.75

Augļi un ogas

120.51

199.37

Gaļa (dzīvsvarā):
    liellopu

487.66

506.83

    cūku

741.60

762.90

    aitu, kazu

703.60

711.28

    putnu

603.89

668.52

Piens

155.20

162.80

Olas, ls par 100 gab.

3.67

3.82

 

Ražotāju cenu indeksi lauksaimniecībā
(% pret 2000.gadu)

2005

2006

Kopā lauksaimniecībā

140.3

151.1

Augkopības produkcija

133.4

149.9

    Graudaugi

99.2

122.5

    Rapsis

121.7

157.1

    Cukurbietes

168.6

106.1

    Dārzeņi

146.4

118.2

    Kartupeļi

199.4

311.0

    Augļi un ogas

181.4

257.4

Lopkopības produkcija

144.5

151.9

    Lopi un putni

129.3

135.2

    Piens

178.0

186.7

    Olas

103.4

107.6

 

Ražotāju cenu indeksu aprēķinos ir pielietoti svari, kuri iegūti no 2000.gada lauksaimniecības produkcijas apjoma sadalījuma vērtības atbilstoši ražotās produkcijas struktūrai.

Sagatavojusi Lauksaimniecības statistikas daļa
Tālr.7366981
Guna Karlsone

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi