Preses relīze

Par ražotāju cenām lauksaimniecībā 2007. gadā

Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie dati liecina, ka ražotāju cenas lauksaimniecībā turpina pieaugt, sadārdzinoties ražošanas izmaksām (degviela, elektroenerģija, minerālmēsli, augu aizsardzības līdzekļi u.c.), kā arī palielinoties darba samaksai.

2007.gadā salīdzinājumā ar 2006.gadu ražotāju cenas lauksaimniecībā pieauga par 19.2 %.

Lielākā ietekme uz kopējo lauksaimniecības cenu kāpumu bija straujajām augkopības produkcijas ražotāju cenu izmaiņām.

Augkopības produkcijas cenas 2007.gadā salīdzinājumā ar 2006.gadu ir pieaugušas par 37.6 %. Pieaugums vērojams gandrīz visiem galvenajiem augkopības produktiem, īpaši graudiem. Graudu vidējās cenas pieaugušas no 73,3 Ls par tonnu 2006. gadā līdz 123.83 Ls par tonnu 2007.gadā jeb par 68.9 %, tai skaitā kviešu – no 77.83 Ls līdz 132.11 Ls par tonnu jeb par 69.7%, rudzu – no 66.75 Ls līdz 114.93 Ls par tonnu jeb par 72.2%, miežu – no 66.78 Ls līdz 116.85 Ls par tonnu jeb par 75%.

Graudu cenas daudzos pasaules lauksaimniecības reģionos ir ievērojami cēlušās nelabvēlīgo klimatisko apstākļu, kā arī augošā pieprasījuma (t.sk. biodegvielas ražošanas) ietekmē.

Cenu pieaugums vērojams arī dārzeņiem – par 34,1% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, augļiem un ogām – par 24,1%, rapsim - par 16,4%.

Galveno lauksaimniecības produktu ražotāju cenas
(Ls par 1 tonnu)

2006

2007

2007/2006 %

Kvieši

77.83

132.11

169.7

Rudzi

66.75

114.93

172.2

Mieži

66.78

116.85

175.0

Rapsis

162.85

189.59

116.4

Cukurbietes

22.13

23.86

107.8

Kartupeļi

83.94

86.90

103.5

Dārzeņi

391.75

525.15

134.1

Augļi un ogas

199.37

247.41

124.1

Gaļa (dzīvsvarā):      
     liellopu

506.83

493.11

97.3

     cūku

762.90

750.79

98.4

     aitu, kazu

742.75

929.28

125.1

     putnu

668.52

829.81

124.1

Piens

162.77

183.29

112.6

Olas, ls par 100 gab.

3.82

4.42

115.7

Augkopības produkcijas ražotāju cenas, Ls par 1 tonnu

Arī lopkopības produktiem cenas ir augušas, taču mazāk nekā augkopībā. Cenu kāpums bija jūtams galvenokārt otrajā pusgadā. Ja pirmajā pusgadā vidējās bāzes cenas lopkopībā nedaudz (par 1%) samazinājās, tad trešajā ceturksnī jau bija kāpums par 7,6%, bet ceturtajā ceturksnī – pat par 16,5%.

Lopkopības produkcijas ražotāju cenas, Ls par 1 tonnu

Sagatavojusi Lauksaimniecības statistikas daļa
Tālr.67366831
Inita Valaine

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi