Preses relīze

2017. gadā palielinājās saražotās lopkopības produkcijas apjomi

2017. gadā, salīdzinot ar 2016. gadu, saražotās gaļas apjoms palielinājās par 4,6 %, bet iegūtā piena apjoms – par 1,4 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie provizoriskie dati.

Nozīmīgākais ražošanas apjoma kāpums putnu gaļai

2017. gadā Latvijā saražoti 91,2 tūkst. tonnu gaļas, kas ir par 4,0 tūkst. tonnu jeb 4,6 % vairāk nekā 2016. gadā.  Lielākais ražošanas apjoma pieaugums vērojams putnu gaļai – par 11,3 %, cūkgaļai – par 4,7 %. Savukārt liellopu gaļas ražošana samazinājās par 5,2 %, aitu un kazu gaļa - par 2,3 %.

Lopkopības produkcijas ražošana

 

2016. gads

2017. gads*

Izmaiņas, % (2017./2016.g.)

Gaļa (kautsvarā), tūkst. tonnas

87,2

91,2

4,6

liellopu

19,5

18,5

-5,2

cūku

36,4

38,1

4,7

aitu un kazu

0,9

0,9

-2,3

putnu

30,2

33,6

11,3

cita gaļa

0,2

0,1

-31,8

Piens (iesk. kazu pienu), tūkst. tonnas

986,2

1000,1

1,4

Olas, milj. gab.

750,1

800,7

6,7

*Provizoriskie dati


Gaļas vidējā iepirkuma cena pieauga no 1 492 eiro par tonnu 2016. gadā līdz 1 529 eiro par tonnu 2017. gadā jeb par 2,5 %. Lielākais iepirkuma cenas kāpums bija liellopu gaļai – par 11,5 %, sasniedzot 1 782 eiro par tonnu 2017. gadā. Vidējā iepirkuma cena cūkgaļai pieauga no 1 406 eiro par tonnu 2016. gadā līdz 1 504 eiro par tonnu 2017. gadā jeb par 7,0 %, aitas gaļai – attiecīgi no 3358 līdz 3 400 eiro par tonnu jeb par 1,3 %.

 

Piena ieguves apjomiem neliels pieaugums, iepirkuma cena ievērojami palielinājās

2017. gadā iegūts 1000,1 tūkst. tonnu piena (ieskaitot kazu pienu), kas ir par 13,9 tūkst. tonnu jeb 1,4 % vairāk nekā 2016. gadā. Kopējo iegūtā piena apjoma pieaugumu ietekmēja vidējā izslaukuma pieaugums no vienas slaucamās govs par 343 kg jeb par 5,5 %, sasniedzot 6 525 kilogramus gadā.

Ievērojamākais piena ražošanas apjoma pieaugums bija Pierīgas reģionā – par 10,3 tūkst. tonnu jeb 6,4 % un Vidzemes reģionā – par 8,4 tūkst. tonnu jeb 3,5 % salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, savukārt lielākais saražotā piena apjoma kritums vērojams Latgales reģionā – par 6,7 tūkst. tonnu jeb 3,3 %.

Pērn iepirkti 813,5 tūkst. tonnu piena, kas ir par 0,1 % mazāk nekā 2016. gadā. Piena vidējā iepirkuma cena pieauga par 42,6 % – no 215 eiro par tonnu 2016. gadā līdz 306 eiro par tonnu 2017. gadā. Viszemākā piena iepirkuma cena bija maijā (288 eiro par tonnu), visaugstākā – novembrī (327 eiro par tonnu).

Piena ražošana, iepirkums un vidējā iepirkuma cena

22032018_CSP_lopkopiba_2017.png

Samazinājās liellopu un cūku skaits, bet turpināja pieaugt aitu skaits1

2017. gada beigās lauku saimniecībās audzēja 405,8 tūkst. liellopu, kas ir par 6,5 tūkst. jeb 1,6 % mazāk nekā pirms gada. Slaucamo govju skaits samazinājās par 3,7 tūkst. jeb 2,4 %, lielākais samazinājums bija Zemgales reģionā – par 1,3 tūkst. jeb 4,4 % salīdzinājumā ar 2016. gada beigām.

Eksportēto dzīvo liellopu skaits 2017. gadā palielinājies par 6,5 tūkst. jeb 17,0 % salīdzinājumā ar 2016. gadu. No kopējā eksportēto liellopu skaita 40,6 % bija teļi vecumā līdz 8 mēnešiem (2016. gadā – 41,1 %). Importēto liellopu skaits pieauga 1,5 reizes, no tiem 46,3 % bija teles ganāmpulku atjaunošanai.

Lauksaimniecības dzīvnieku skaits gada beigās
(tūkstošos)

 

2016. gads

2017. gads*

Izmaiņas, % (2017./2016.g.)

Liellopi

412,3

405,8

-1,6

slaucamās govis

154,0

150,4

-2,4

Cūkas

336,4

320,6

-4,7

Aitas

106,6

112,2

5,2

Kazas

13,2

12,8

-3,1

Zirgi

9,3

8,9

-4,4

*Provizoriskie dati

 

Āfrikas cūku mēris ietekmēja cūku skaita samazinājumu 2017. gada beigās par 15,8 tūkst. jeb 4,7 %. Dzīvo cūku eksports pērn pieauga par 15,9 tūkst. jeb 9,8 % salīdzinājumā ar 2016. gadu. No kopējā eksportēto cūku skaita 56,5 % bija sivēni tālākai nobarošanai (2016. gadā - 59,6 %). Savukārt importēto cūku skaits samazinājās 2,4 reizes.

Salīdzinot ar 2016. gada beigām, aitu skaits pieauga par 5,2 %.

Zirgu skaits turpina samazināties, 2017. gada beigās tas bija par 4,4 % mazāks nekā gadu iepriekš.

 

1 Liellopu, aitu, kazu un zirgu skaita datu avots ir Lauksaimniecības datu centra Lauksaimniecības dzīvnieku reģistra informācija.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa

E-pasts: media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366621, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Lolita Lazda-Lazdiņa
Lauksaimniecības statistikas daļa
E-pasts:
Lolita.Lazda@csb.gov.lv
Tālr.: 67366982

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi