Statistikas tabula

Augkopības produktu ražošana uz vienu iedzīvotāju (kg)

Tabulas kods datubāzē
LAG050
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti