Statistikas tabula

Augkopības produktu ražošana uz vienu iedzīvotāju (kg)

Tabulas kods datubāzē
LAG050
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 29.03.2019