Statistikas tabula

Lauksaimniecības kultūru novāktās platības (tūkst. hektāru)

LAG040
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gadu 31.03.2021