Statistikas tabula

Lauksaimniecības kultūru novāktās platības (tūkst. hektāru)

Tabulas kods datubāzē
LAG040
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 29.03.2019