Statistikas tabula

Lauksaimniecības kultūru novāktās platības (tūkst. hektāru)

Tabulas kods datubāzē
LAG040
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti