Statistikas tabula

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes izmantošana (tūkst. hektāru)

Tabulas kods datubāzē
LAG010
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Izmantotā lauksaimniecībā izmantojamā zeme
Lauksaimniecībā izmantojamā zeme (aramzeme, ilggadīgie stādījumi, pļavas un ganības), ko saimniecība apsaimnieko neatkarīgi no tās īpašuma statusa.