Statistikas tabula

Vienam lauksaimniecības kultūru sējumu hektāram izmantotie pesticīdi (darbīgās vielās, kg)

Tabulas kods datubāzē
MGG030
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Nākamais atjauninājums
Lauksaimniecības kultūrām izmantotie pesticīdi (augu aizsardzības līdzekļi)

Darbīgās vielas vai preparāti, kas sagatavoti piegādei lietotājam gatavā veidā un satur vienu vai vairākas darbīgās vielas. Tie paredzēti augu vai augu produktu aizsardzībai pret augiem kaitīgajiem organismiem vai šo organismu iedarbības novēršanai, augu dzīvības procesu ietekmēšanai, augu produktu saglabāšanai, nevēlamo augu vai augu daļu iznīcināšanai un augu nevēlamas augšanas novēršanai.