Statistikas tabula

Mēslojuma iestrāde un augsnes kaļķošana

Tabulas kods datubāzē
MGG010
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Lauksaimniecības kultūrām lietotais organiskais mēslojums
Mēslojums, kurā augu barības elementi atrodas galvenokārt organisku savienojumu veidā.
Lauksaimniecības kultūrām lietotie minerālmēsli
Lauksaimniecības kultūrām pamatmēslojumā un papildmēslojumā lietotie rūpnieciski ražoti mēslošanas līdzekļi, pārrēķinot 100% augu barības elementos, kuros augu barības elementi atrodas galvenokārt viegli šķīstošu minerālvielu veidā.