Infografika

Migrācija Latvijā, 2018

migracija_karte_780.png

migracija.csb.gov.lv

Centrālā statistikas pārvalde (CSP) izveidojusi interaktīvu tīmekļa rīku par Latvijas iedzīvotāju iekšzemes migrāciju, kurā var skatīt iedzīvotāju pārvietošanos Latvijas robežās kopš 2000. gada.

Dati Latvijas kartē skatāmi par statistiskajiem reģioniem, novadiem, pagastiem un pilsētām. Kartē var pārslēgt migrācijas plūsmu virzienu (aizbrauca, atbrauca) un mainīt laika periodu (2000.–2018., 2011.–2018. un 2017.–2018. g.). Var atlasīt top 5, 10 vai 30 teritorijas vai visas teritorijas punktu diagrammu kartes gadījumā, uz kurām aizbrauca izvēlētās teritorijas iemītnieki vai no kurām izvēlētajā teritorijā iedzīvotāji ieradās.

Vairāk par interaktīvo tīmekļa rīku var lasīt CSP preses ziņojumā "Vizualizētas iedzīvotāju migrācijas plūsmas Latvijas teritorijā".

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas saistītas ar šo datu vizualizāciju