Preses relīze

Par kārtējās 2011. gada tautas skaitīšanas sagatavošanas darbiem

Centrālā statistikas pārvalde turpina gatavošanos 2011. gada tautas skaitīšanai, kuras galvenais uzdevums būs precizēt iedzīvotāju skaitu valstī.

2008. gada 2. jūnijā tika apstiprināti Ministru kabineta noteikumi “Noteikumi par tautas skaitīšanas programmu". Programmā iekļauto jautājumu saraksts izstrādāts, vadoties no Eiropas statistiķu konferences apstiprinātajām rekomendācijām, iekļaujot arī jautājumus par valstī aktuālām tēmām, kā piemēram, iedzīvotāju migrāciju.Pamatojoties uz tautas skaitīšanas programmu, tika izstrādāts tautas skaitīšanas veidlapas projekts. Apkopojot iedzīvotāju atbildes uz veidlapā iekļautiem jautājumiem, tiks pilnībā izpildītas Eiropas Parlamenta un Padomes apstiprinātās regulas “Par iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanu” prasības.

2008. gada janvārī darbu uzsāka tautas skaitīšanas komisija ekonomikas ministra Kaspara Gerharda vadībā. Tā ir konsultatīva un koordinējoša institūcija, kuras mērķis ir 2011. gada tautas skaitīšanas sekmīgas sagatavošanas un norises pārraudzība valstī. Šā gada laikā tika apspriests gan tautas skaitīšanas programmas projekts, gan tās norises organizācija. Paredzēts, ka iedzīvotājiem būs iespējams aizpildīt tautas skaitīšanas veidlapu internetā, kā arī tiks izmantotas intervijas pa telefonu un jau tradicionālās aptaujas iedzīvotāju dzīves vietā. Tā kā tautas skaitīšanā paredzēts izmantot arī administratīvos datu avotus, valdības komisijā tika diskutēts par administratīvo reģistru datu kvalitāti un to pilnveidošanas iespējām. Īpaša uzmanība tika veltīta sadarbībai ar pašvaldībām tautas skaitīšanas sagatavošanas periodā. Turpinot iesākto darbu, 2009. gada sākumā paredzēts izstrādāt ģeogrāfiskās informācijas sistēmu “Apsekojumu iecirkņu plānošanas sistēma” sagatavošanu, kura tiks izmantota tautas skaitīšanas skaitītāju iecirkņu izveidošanai. 2009. gada pirmajā pusē paredzēts izstrādāt arī “Integrēto sociālās statistikas datu vākšanas sistēmu”, kas bāzēta uz klēpjdatoru izmantošanu personālajās un interneta intervijās, kā arī telefonaptaujās. Sistēma būs pielietojama ne tikai tautas skaitīšanas datu apkopošanai, bet arī 2010. gada lauksaimniecības skaitīšanā, kā arī turpmāk organizējot regulāros izlases veida mājsaimniecību statistiskos apsekojumus.

Visi iepriekš minētie tehnoloģiskie risinājumi tiks pārbaudīti izmēģinājuma tautas skaitīšanas laikā, kas plānota nākošā gada rudenī. Paredzēts, ka tajā tiks aptaujāti trīs tūkstoši iedzīvotāji Rīgā, Preiļos un Kuldīgas rajonā.

Sagatavojusi Tautas skaitīšanas statistikas daļa
Tālr.67366771
Pēteris Veģis

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi