Preses relīze

Par 2011. gada tautas skaitīšanas sagatavošanas gaitu

Centrālā statistikas pārvalde (CSP), kurai saskaņā ar Tautas skaitīšanas likumu ir pienākums sagatavot un veikt 2011.gada tautas skaitīšanu, turpina jau 2007.gadā uzsākto gatavošanos šim valstiski svarīgajam darbam. Ir svarīgi piebilst, ka tautas skaitīšana 2011. gadā notiks visās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Līdzekļu taupīšanas nolūkā 2011.gada tautas skaitīšanas veidlapas projektā ir iekļauti tikai tie temati, kuri ir obligāti atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas prasībām.


Skaitīšanas laikā tiks iegūta plaša informācija par Latvijas iedzīvotājiem un viņu mājokļiem. Demogrāfisko rādītāju sadaļā programmā ir jautājumi par iedzīvotāju vecumu, ģimenes stāvokli. Ekonomisko rādītāju sadaļā - par ekonomiskās aktivitātes statusu, profesiju u.c. Tā kā nevienā no valsts reģistriem nav ietverta informācija par iedzīvotāju izglītības līmeni, iedzīvotājiem būs jāsniedz atbildes par augstāko pabeigto izglītības līmeni. Aktuālajai migrācijas tēmai veltītie jautājumi ir iekļauti atsevišķā programmas projekta sadaļā. Sadaļā par mājsaimniecības un ģimenes rādītājiem noskaidros mājsaimniecības īpašumtiesību statusu, kā arī radnieciskās attiecības starp mājsaimniecības locekļiem, ģimenes lielumu.

Plaša sadaļa programmā veltīta informācijas iegūšanai par iedzīvotāju mājokļiem. Tie ir jautājumi par mājokļa tipu, piederību, labiekārtotību, kopējo platību un istabu skaitu u.c.

Lai saīsinātu intervijas laiku, CSP izanalizējusi pieejamo reģistru datu kvalitāti un jautājumi, uz kuriem atbildes atrodamas reģistros, iedzīvotājiem netiks uzdoti. CSP plāno, ka iedzīvotājiem būs iespējams tautas skaitīšanas aptaujas lapu aizpildīt arī internetā, tā ietaupot šim pasākumam nepieciešamos līdzekļus.

Saeima trešajā, galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Tautas skaitīšanas likumā. Šo grozījumu galvenais mērķis bija novērst Likumā esošās nepilnības, kas saistītas ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas par iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanu metodoloģisko prasību izpildi, kā arī paaugstinājušās prasības attiecībā uz datu kvalitāti un konfidencialitāti.

Šogad pabeigta ģeogrāfiskās informācijas sistēmas "Apsekojumu iecirkņu plānošanas sistēma" sagatavošana. Šī informācijas sistēma tiks izmantota ne tikai tautas skaitīšanas skaitītāju iecirkņu izveidošanai, bet arī, organizējot regulāros mājsaimniecību apsekojumus.

Tautas skaitīšanas metodoloģiju un tehnoloģiskos risinājumus paredzēts pārbaudīt organizējot izmēģinājuma tautas skaitīšanu nākošā gada trešajā ceturksnī. CSP paredzējusi, ka tautas skaitīšanas laikā tajā būs jāiesaista vairāk nekā divi tūkstoši intervētāju.

Lai gan tautas skaitīšanas datums ir zināms – 2011. gada 1. marts, tomēr ir neskaidrības par tās finansēšanas iespējām no valsts budžeta.Sagatavojusi Tautas skaitīšanas daļa
Ilze Naumova
Tālr. 67366925
 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi