2011. gada tautas skaitīšana

Galvenais mērķis 

Tautas skaitīšana ir praktiski vienīgā detalizētu visaptverošu datu ieguves metode par iedzīvotājiem, viņu ģimenēm un mājokļiem iespējami mazākā teritoriālā dalījumā - par katru novadu un pilsētu, kā arī par lielākajām lauku apdzīvotajām vietām.

Metode

Daļu no tautas skaitīšanas programmā ietvertās informācijas ieguva, apkopojot administratīvo reģistru (Iedzīvotāju reģistra, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas, Valsts ieņēmumu dienesta (VID) nodokļu maksātāju reģistra) datus. Taču ir jomas, kurās šādu reģistru trūkst, piemēram, izglītības reģistrs, profesiju un nodarbošanās reģistrs, u.c. Tādēļ vienīgā iespējamā informācijas iegūšanas metode bija atbilstošo jautājumu uzdošana iedzīvotājiem.

Pirms tautas skaitīšanas tika definēti kritēriji, kuri iedzīvotāji būtu jāiekļauj Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju skaitā. Tās bija visas personas, kuras:

 • Latvijas teritorijā bija dzīvojušas vismaz 12 mēnešus pirms tautas skaitīšanas sākuma (01.03.2011);
 • Latvijas teritorijā bija ieradušās 12 mēnešu laikā pirms tautas skaitīšanas sākuma ar nodomu Latvijā pavadīt vismaz vienu gadu.

2011. gada tautas skaitīšanā nebija jāskaita tās personas, kuras:

 • reģistrētas Iedzīvotāju reģistrā, bet uzturas ārpus Latvijas teritorijas ilgāk par 12 mēnešiem;
 • ieceļojušas valstī laika posmā, kas ir īsāks par 12 mēnešiem pirms tautas skaitīšanas sākuma, dzīvo Latvijā un neplāno uzturēties šeit ilgāk par 12 mēnešiem;
 • dzimušas pēc 01.03.2011.;
 • mirušas pirms 01.03.2011.;
 • ārvalstu militārais, jūras spēku un diplomātiskais personāls un viņu ģimenes locekļi, kas uzturas valstī,
 • tūristi.
   

Tautas skaitīšanas posmi

Pirmais posms ilga no 2011.gada 1.marta līdz 12.martam, kad pirmo reizi Latvijas tautas skaitīšanu praksē iedzīvotājiem tika radīta iespēja aizpildīt tautas skaitīšanas anketas tiešsaistes režīmā internetā. Šajā tautas skaitīšanas posmā tika savākti dati par 32 % no kopējā iedzīvotāju skaita un 17 % no kopējā mājokļu skaita.

Otrais posms ilga no 2011.gada 17.marta līdz 31.maijam, kad tautas skaitītāji apmeklēja iedzīvotājus viņu dzīvesvietās. Otrajā posmā tika iegūta informācija par 83 % no tautas skaitītāju darba uzdevumos iekļautajām personām un par 97 % darba uzdevumos iekļautajiem mājokļiem. Iegūto datu kvalitāte tika kontrolēta - tika pārbaudīti 3 % no katra tautas skaitītāja veikuma. Kopumā tautas skaitīšanā iegūto datu kvalitātes kontroles laikā tika pārbaudītas vairāk kā 26 tūkst. adrešu.

Trešais posms tika organizēts papildu no 2011.gada 1.jūnija līdz 10.jūnijam, kad tiem iedzīvotājiem, kuri nebija piedalījušies pirmajā un otrajā tautas skaitīšanas posmā, tika dota iespēja aizpildīt tautas skaitīšanas anketas internetā.

2011.gada tautas skaitīšanas trijos posmos tika iegūta informācija par 1880 tūkst. personām. Tomēr dažādu iemeslu dēļ, piemēram, neatbildētības, iedzīvotāju nesastapšanas gadījumu vai intervētāju kļūdu dēļ u.c. tautas skaitīšanas laikā nebija iespējams iegūt informāciju pilnīgi par visām Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistrā reģistrētajām personām. Tādēļ, lai noskaidrotu, vai nesaskaitītās personas ir (nav) uzskatāmas par Latvijas Republikas teritorijas pastāvīgiem iedzīvotājiem 2011.gada 1.martā, tika izmantota valsts administratīvo reģistru informācija.

Kritēriji nesaskaitīto personu (ne)atzīšanai par Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju

Izanalizējot vairākus kritērijus par labākajiem kritērijiem nesaskaitīto personu (ne)atzīšanai par Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju, tika izvēlēti šādi:

 • 0–17 gadus veca persona ir atzīstama par Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju, ja tā no 2010.gada 1.marta līdz 2011.gada 28.februārim bija fiksēta Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) pensiju datos, Veselības norēķinu centra (VNC) datos, pašvaldību datos vai Izglītības un zinātnes ministrijas datos;
 • 18–61 gadus veca persona atzīstama par Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju, ja tā no 2010.gada 1.marta līdz 2011.gada 28.februārim vismaz divus mēnešus bija fiksēta VID darba ņēmēju datubāzēs vai vismaz divas reizes VNC datu bāzē, vai vismaz vienu reizi kādā no pārējiem izmantotiem reģistriem vai administratīvo VID pašnodarbināto personu datubāzēm, Nodarbinātības valsts aģentūras datubāzē, VSAA datubāzē vai pašvaldību datubāzē;
 • 62 gadus un vecāka persona atzīstama par Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju, ja tā no 2010.gada 1.marta līdz 2011.gada 28.februārim bija fiksēta VSAA pensiju vai sociālo pakalpojumu, VNC vai pašvaldību datos.

Par Latvijas pastāvīgajiem iedzīvotājiem papildu tika atzīti 188 tūkst. personu, bet 160 tūkst. personu netika atzīti par Latvijas pastāvīgajiem iedzīvotājiem.

Rezultāti datubāzē

Demogrāfija

Ģimene

Izglītība

Mājokļi

Nodarbinātība

Rīga

Tautība un valoda

Publikācijas

Latvijas 2011. gada tautas skaitīšanas rezultāti

2011. gada cikla tautas skaitīšanas Igaunijā, Latvijā un Lietuvā

Kartes

Skatīt visas kartes šeit.

Pamatveidlapu paraugi

Personas veidlapa

Mājsaimniecības veidlapa

Par 2011. gada tautas skaitīšanas norisi

Kopsavilkums

Informatīvais ziņojums

Ieteikt