Statistikas tabula

Mirstības vispārīgais koeficients reģionos, republikas pilsētās un novados (uz 1000 iedzīvotāju)

IMG081
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti