Statistikas tabula

Mirušie pēc dzimuma un vecuma

Tabulas kods datubāzē
IMG010
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 28.05.2019