Statistikas tabula

Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas saldo reģionos, republikas pilsētās un novados

Tabulas kods datubāzē
IBG100
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti