Statistikas tabula

Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas saldo reģionos, republikas pilsētās un novados

IBG100
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 05.06.2020