Publikācija

Ārējās migrācijas apsekojuma rezultāti

2017. un 2018. gadā Centrālā statistikas pārvalde (CSP) organizēja Ārējās migrācijas apsekojumu ar mērķi iegūt papildus informāciju par migrācijas plūsmām un precizēt iedzīvotāju skaitu. Lēmums par šāda apsekojuma rīkošanu tika pieņemts, jo ikgadējie salīdzinājumi ar citiem CSP veiktajiem personu un mājsaimniecību apsekojumiem, kā arī ar 2015. gadā veiktās mikroskaitīšanas rezultātiem liecināja, ka ik gadus iedzīvotāju skaitā varētu būt ietverti ap 2% emigrējušo. Visgrūtāk novērtējamā iedzīvotāju grupa ir jaunieši vecumā no 19 – 24 gadiem, kuri bieži maina dzīvesvietu Latvijā un ārvalstīs, nereģistrējot dzīvesvietas maiņu.


Ārējās migrācijas apsekojums veikts 20 000 Latvijas mājsaimniecībās, aptaujājot iedzīvotājus divas reizes 2017. gada 1.decembrī  un 2018. gada 1.oktobrī, lai noskaidrotu, kas šajās mājsaimniecībās dzīvoja 2016., 2017. un 2018. gadā. Katrā apsekojuma reizē atbildes saņemtas no vairāk kā 35 tūkstošiem personu, aptuveni 7% mājsaimniecību iemītnieki izmantojuši iespēju atbildēt internetā.


Migrācijas (imigrācija, emigrācija) dati ietver 2017.gada decembri un 2018. gada 9 mēnešus (10 mēn). Dati par valodām (dzimtā valoda, mājās lietotā valoda un svešvalodu prasmes) attiecināmi uz 2017. gadu, bet dati par iegūto augstāko izglītību (t.sk. ārvalstīs) attiecināmi uz 2018.gadu.

Publicēšanas datums
Periodiskums
Nav
Formāts
Cits
Valoda
Latviešu, Angļu
Kataloga numurs
-
Ieteikt

Šai publikācijai līdzīgās statistikas tēmas