Statistikas tēmas

Migrācija

Galvenie rādītāji

Īss apraksts, kas raksturo situāciju un attīstības tendences šajā tēmā.

Imigrācija, emigrācija un saldo

Imigrācija, emigrācija un saldo

- iedzīvotāju pārvietošanās pastāvīgās dzīvesvietas maiņas nolūkā vai uz vismaz gadu

Statistikas tabulas

Publikācijas un preses relīzes