Statistikas tabula

Laulību skaits pēc reģistrēšanas veida pa statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām, novadiem (pēc līgavaiņa dzīvesvietas)

Tabulas kods datubāzē
ILG130
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 07.06.2019