Statistikas tabula

Laulību skaits pēc laulāto dzimuma un vecuma grupas

Tabulas kods datubāzē
ILG050
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 07.06.2019