Statistikas tabula

Laulību skaits pēc laulāto dzimuma un vecuma grupas

Tabulas kods datubāzē
ILG050
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 07.06.2019
Par 2019. gadu 05.06.2020