Statistikas tabula

Laulību skaits pēc laulāto dzimuma un vecuma grupas

ILG050
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 05.06.2020