Statistikas tabula

Noslēgto laulību skaits pa mēnešiem

IL010m
Dati atjaunoti