Statistikas tabula

Noslēgto laulību skaits pa mēnešiem

Tabulas kods datubāzē
IL010m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada maiju
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Noslēgtās laulības
Noslēgto laulību skaits ietver laulības, kas noslēgtas gan pilsētu, gan novadu (līdz 2009. gada jūlijam arī pagastu) dzimtsarakstu nodaļās, gan to konfesiju un draudžu baznīcās, kam atbilstoši Latvijas Republikas Civillikumam dotas tādas tiesības.