Galvenie rādītāji

Šķirtās laulības vidējais ilgums

Pēdējos gados laulība, kas tiek šķirta, Latvijā vidēji ilgst 14 gadus, kas ir par 1 gadu vairāk nekā 2010. gadā.

Šķirtās laulības vidējais ilgums

{ "query": [ { "code": "Gads", "selection": { "filter": "item", "values": [ "1971", "1972", "1973", "1974", "1975", "1976", "1977", "1978", "1979", "1980", "1981", "1982", "1983", "1984", "1985", "1986", "1987", "1988", "1989", "1990", "1991", "1992", "1993", "1994", "1995", "1996", "1997", "1998", "1999", "2000", "2001", "2002", "2003", "2004", "2005", "2006", "2007", "2008", "2009", "2010", "2011", "2012", "2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018" ] } }, { "code": "Rādītāji", "selection": { "filter": "item", "values": [ "AVG" ] } } ], "response": { "format": "json" } } js-basichttps://data1.csb.gov.lv/api/v1/lv/iedz/laulibas/ikgad/ILG010.pxfalseanyAVGgadilinefalsefalsefalsefalse ILG010http://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/iedz/iedz__laulibas__ikgad/ILG010.pxlv

Laulība tiek uzskatīta par šķirtu, ja par to ir likumīgā spēkā stājies tiesas lēmums.

Sākot ar 2011. gada 1. februāri, laulības šķiršanu Latvijā var veikt arī zvērināts notārs.

Atpakaļ uz tēmu