Statistikas tēmas

Laulības

Galvenie rādītāji

Īss apraksts, kas raksturo situāciju un attīstības tendences šajā tēmā.

Noslēgto un šķirto laulību skaits

Noslēgto un šķirto laulību skaits

- pa gadiem kopš 1922. gada, pa mēnešiem kopš 1962. gada

Pirmajā laulībā stājušos vidējais vecums

Pirmajā laulībā stājušos vidējais vecums

- vīriešiem un sievietēm kopš 1991. gada

Šķirtās laulības vidējais ilgums

Šķirtās laulības vidējais ilgums

- dati par periodu kopš 1971. gada

Statistikas tabulas

Publikācijas un preses relīzes