Statistikas tabula

Iedzīvotāju skaits laukos un pilsētās pēc dzimuma gada sākumā

Tabulas kods datubāzē
ISG030
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 28.05.2019
Par 2020. gadu 28.05.2020