Statistikas tabula

Iedzīvotāju skaits un tā izmaiņas statistiskajos reģionos, republikas pilsētās, novadu pilsētās un novados

ISG020
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gadu
Dati atjaunoti