Statistikas tabula

Iedzīvotāju skaits un tā izmaiņas statistiskajos reģionos, republikas pilsētās, novadu pilsētās un novados

Tabulas kods datubāzē
ISG020
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 28.05.2019
Par 2018. gadu 28.05.2019
Par 2019. gadu 28.05.2020
Par 2020. gadu 28.05.2020