Statistikas tabula

Iedzīvotāju skaits, tā izmaiņas un dabiskās kustības galvenie rādītāji

ISG010
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gadu 28.05.2020
Par 2019. gadu 28.05.2020