Statistikas tabula

Iedzīvotāju skaits, tā izmaiņas un dabiskās kustības galvenie rādītāji

ISG010
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gadu
Dati atjaunoti