Statistikas tabula

Iedzīvotāju skaits laukos un pilsētās pēc dzimuma gada sākumā

Tabulas kods datubāzē
ISG030
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gadu
Dati atjaunoti