Preses relīze

Iznācis statistisko datu krājums Demogrāfija 2007

Tajā publicēti dati par iedzīvotāju skaitu un tā izmaiņām, dzimuma, vecuma un nacionālo sastāvu, demogrāfisko slodzi, reģistrētajām un šķirtajām laulībām, dzimstību, mirstību, ilgtermiņa migrāciju, valstisko piederību, pilsonības piešķiršanu un zaudēšanu, patvēruma meklētājiem un bēgļiem. Krājumā ietverti arī Latvijas demogrāfiskās attīstības prognožu laikposmam līdz 2050. gadam galvenie dati.

Svarīgākie dati parādīti dinamikā. Daļa rādītāju dota arī atsevišķi par katru pilsētu un rajonu. Dati par iedzīvotāju skaitu un galvenajiem dabiskās kustības rādītājiem doti katrai administratīvajai teritorijai, ieskaitot novadus un pagastus. Sniegti demogrāfijas pamatrādītāju starpvalstu salīdzinājumi. Izdevumā ievietoti krāsaini grafiskie attēli un kartes."

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi