Kartes un telpiskie dati

Pastāvīgo iedzīvotāju skaita izmaiņas; 2011–2018

Dati telpiskajai analīzei un karšu veidošanai: 

1×1 km režģa pārklājums Latvijas teritorijai. 
Shapefile

Pastāvīgo iedzīvotāju skaits, dzimums un vecums 1×1 km režģa šūnās. 
CSV 2011     CSV 2019

CSV datnes skaidrojums. 
PDF 2011     PDF 2019

Publicēšanas datums
Periods
Par 2019. gadu
Teritorija/mērogs
Latvija (1×1 km)
Ieteikt