Kartes un telpiskie dati

Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pilsētās un blīvi apdzīvotās teritorijās 2019. gada sākumā

Dati telpiskajai analīzei un karšu veidošanai: 

100×100 m režģa pārklājums pilsētām un blīvi apdzīvotām teritorijām. 
Shapefile

Pastāvīgo iedzīvotāju skaits 100×100 m režģa šūnās pilsētās un blīvi apdzīvotās teritorijās.
CSV

CSV datnes skaidrojums. 
PDF

Publicēšanas datums
Periods
Par 2019. gadu
Teritorija/mērogs
Latvija (100×100 m)
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas saistītas ar šo datu vizualizāciju