Preses relīze

Izmaiņas Latvijas iedzīvotāju vecumsastāvā

Lai arī 2005. gadā Latvijā bija lielākais dzimušo bērnu skaits kopš 2000. gada - 21497 (2000. gadā – 20248), tomēr vēl joprojām zemā dzimstība, salīdzinoši augstais mirstības līmenis un negatīvais migrācijas saldo radījis izmaiņas Latvijas iedzīvotāju vecumsastāvā.

Bērnu un pusaudžu skaits 0 - 14 gadu vecumā kopš 2000. gada samazinājies par 99,5 tūkstošiem, un to īpatsvars kopējā iedzīvotāju skaitā sarucis no 18,0 % 2000. gada sākumā līdz 14,3 % 2006. gada sākumā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.

Iedzīvotāju skaits vecumā virs 65 gadiem šajā periodā pieaudzis par 32,3 tūkstošiem, un to īpatsvars kopējā iedzīvotāju skaitā cēlies no 14,8 % līdz 16,8 %.

Iedzīvotāju skaits atsevišķās vecuma grupās Latvijā 2000.-2006. gadā

(gada sākumā)

Gads

Vecuma grupas (gadi)

0 - 14

15 - 64

65 +

2000

428082

1600317

353316

2001

409760

1594224

360270

2002

390478

1591401

363889

2003

372641

1589291

369548

2004

356505

1587310

375388

2005

341415

1583843

381176

2006

328547

1580414

385629

Analizējot iedzīvotāju skaitu pēc dzimuma, var secināt, ka vecumā līdz 14 gadiem vīriešu skaits pārsniedz sieviešu skaitu par 2,4 %, vecuma grupā 15 - 64 gadi jau vērojams sieviešu skaita pārsvars - par 3,4 %, bet vecuma grupā virs 65 gadiem sieviešu skaits pārsniedz vīriešu skaitu par 34,8 %. Robeža, kur vīriešu skaits no pārsvara pār sieviešu skaitu pāriet mazākumā, ir vecuma grupā no 35 līdz 39 gadiem.

Darbspējas vecuma iedzīvotāju noslodze (bērnu un pensijas vecuma iedzīvotāju skaits uz 1000 darbspējas vecuma iedzīvotājiem) pēdējos gados samazinās. Daļēji to var izskaidrot ar pensijas vecuma palielināšanu gan vīriešiem, gan sievietēm.

Ja astoņdesmito gadu beigās bērnu un pusaudžu īpatsvars demogrāfiskajā slodzē bija augstāks par pensijas vecuma iedzīvotāju īpatsvaru, tad kopš 1993. gada, samazinoties dzimstībai, pieaugot darbspējas vecuma iedzīvotāju mirstībai un migrācijai, to skaits ir mazāks. 2006. gada sākumā pensijas vecuma iedzīvotāju skaits uz 1000 darbspējīgajiem iedzīvotājiem bija 1,5 reizes augstāks nekā bērnu un pusaudžu skaits.

Latvijā turpinās arī iedzīvotāju novecošanās process. Iedzīvotāju vidējā vecuma izmaiņas var redzēt nākamajā diagrammā. Vecuma pieaugumu var skaidrot gan ar zemo dzimstību, gan arī ar vidējā mūža ilguma pieaugumu.

 

Sagatavojusi Sociālās statistikas departamenta
Iedzīvotāju statistikas daļa
Tālr. 7366925
Ilze Naumova

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi