Preses relīze

Par demogrāfisko procesu attīstību Latvijā 2007. gada pirmajā pusgadā


Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka šā gada 1.jūlijā Latvijā dzīvoja 2 miljoni 274 tūkstoši iedzīvotāju - par 6,9 tūkstošiem cilvēku jeb par 0,3% mazāk nekā gada sākumā. Iedzīvotāju skaits dabiskās kustības dēļ (mirušo skaitam pārsniedzot jaundzimušo skaitu) samazinājās par 5,9 tūkstošiem un migrācijas rezultātā - par 1,0 tūkstoti. 2006.gadā valsts iedzīvotāju skaits samazinājās par 0,6%.

Galveno demogrāfisko rādītāju dinamika

2006.
gada
I pusgads

2007.
gada
I pusgads

2007.g. I pusgads procentos pret 2006.g. I pusgadu

Reģistrēto laulību skaits

4811

5259

109,3

Uz 1000 iedzīvotājiem

2,10

2,31

110,0

Dzimušo skaits

10845

11320

104,4

Uz 1000 iedzīvotājiem

4,74

4,98

105,1

Mirušo skaits

17316

17240

99, 6

Uz 1000 iedzīvotājiem

7,57

7,58

100,1

Kopš 1999.gada Latvijā pēc 11 gadus ilguša dzimstības krituma perioda iezīmējas neliela pieauguma tendence. 2006.gadā valstī bija augstākā dzimstība pēdējos 13 gados - piedzima 22,3 tūkstoši bērnu. Dzimušo skaits šā gada sešos mēnešos - 11,3 tūkstoši ir aptuveni par 500 bērniem lielāks nekā 2006. gada pirmajā pusgadā.

Tuvākajos gados dzimstības līmenis varētu stabilizēties vai pat pieaugt, jo pēdējos gados stabilizējas sieviešu skaits fertīlajā vecumā (15 - 49 gadi). Ja kopš 2000.gada kopējais sieviešu skaits samazinājies par 55 tūkstošiem jeb par 4,2%, tad sieviešu skaits fertīlajā vecumā - tikai par 6 tūkstošiem jeb par 1,1%.

Mirstības līmenis pēdējos gados turējās samērā stabilā līmenī, taču 2005.un arī 2006. gadā mirstība pieauga. Mirušo skaits šā gada sešos mēnešos bija 17,2 tūkstoši (17,3 tūkstoši pagājušā gada attiecīgajā periodā).

Kopš 2002.gada Latvijā vērojama laulību skaita pieauguma tendence. 2006.gadā tika reģistrētas 14616 laulības, kas bija lielākais skaits kopš 1993. gada. Arī šogad laulību skaita pieauguma tendence saglabājas. 2007. gada pirmajā pusgadā reģistrētas 5259 laulības, kas ir par 450 laulībām vairāk nekā 2006.gada pirmajos sešos mēnešos. Laulību skaits uz 1000 iedzīvotājiem pieaudzis par 10%.

Šā gada sešos mēnešos augstākie dzimstības rādītāji bija Rīgas rajonā - 6,0 dzimušie uz 1000 iedzīvotājiem, bet zemākie - Krāslavas (3,4) un Preiļu (3,6) rajonā. Augstākais mirstības līmenis bija Daugavpils, Krāslavas un Rēzeknes rajonā, zemākais - Rīgas un Ogres rajonā.

Iedzīvotāju skaits 2007. gada 6 mēnešos pieauga tikai Jūrmalā (par 69 cilvēkiem) un 4 valsts centrālajos rajonos: Rīgas (par 3813), Ogres (par 364), Jelgavas (par 238) un Tukuma (par 74). Tas notika tikai valsts iekšējās migrācijas ietekmē, jo mirušo skaits pārsniedza dzimušo skaitu visās republikas pilsētās un gandrīz visos rajonos, izņemot Rīgas rajonu, kur bija neliels iedzīvotāju dabiskais pieaugums par 59 cilvēkiem.

Sagatavojusi Iedzīvotāju statistikas daļa
Tālr. 7366903
Elmīra Seņkāne

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi