Preses relīze

Par 2009. gada demogrāfiskās situācijas provizoriskajiem rezultātiem

Demogrāfisko situāciju raksturojošie Centrālās statistikas pārvaldes dati par šī gada 10 mēnešiem un to novērtējums par novembri un decembri ļauj secināt, ka Latvijas iedzīvotāju skaits 2009. gada beigās būs aptuveni 2 miljoni 249 tūkstoši jeb par 12 tūkstošiem mazāks nekā šī gada sākumā.

Jaundzimušo bērnu skaits šogad varētu būt ap 22 tūkstošiem, t.i., par diviem tūkstošiem bērnu jeb par 8,5% mazāk nekā iepriekšējā 2008. gadā.

Augstāka dzimstība salīdzinājumā ar vidējo valstī ir tikai Rīgas un Pierīgas reģionā, kā arī piecās republikas pilsētās no deviņām (Rīgā, Jelgavā, Jūrmalā, Liepājā un Valmierā).

Statistikas dati liecina, ka iedzīvotāju mirstība šajā gadā samazinās. Mirušo skaits 2009.gadā būs aptuveni 30 tūkstoši jeb par 1,3 tūkst. cilvēku (4,3%) mazāks nekā 2008. gadā.

Zemāka mirstība, nekā vidēji valstī, būs septiņās republikas pilsētās no deviņām, kā arī Rīgas, Pierīgas un Zemgales reģionā.

Dzimušo un mirušo skaits 2009. gadā pa mēnešiem 
 

 

Ja 2001. - 2007. gadā laulību skaits palielinājās no 9,3 tūkst. līdz 15,5 tūkst. jeb 1,7 reizes, tad šogad pēc provizoriskiem datiem tiks noslēgtas tikai aptuveni 10 tūkstoši laulību (par 3,2 tūkst. jeb par 24% mazāk salīdzinājumā ar 2008. gadu). Laulību skaita kritums 2008. un 2009. gadā ir viens no faktoriem, kas ietekmē dzimstības samazināšanos.

 Noslēgto laulību skaits 2008. un 2009. gadā pa mēnešiem
 

Tā kā mirušo kopskaits vēl arvien pārsniedz jaundzimušo skaitu, iedzīvotāju skaits tā rezultātā 2009. gadā samazināsies par 7,7 tūkst. cilvēku salīdzinājumā ar 7 tūkstošiem 2008. gadā.

Latvijas iedzīvotāju skaitu samazināšanās virzienā 2009.gadā ietekmēja arī iedzīvotāju starpvalstu ilgtermiņa emigrācijas pārsvars pār imigrāciju. Statistikas dati liecina, ka emigrācijas plūsmu apjoms šogad palielinās. No valsts pastāvīgās dzīvesvietas maiņas nolūkā aizbraukušo personu skaits gada pirmajos desmit mēnešos (6,3 tūkst. cilvēku) ir lielāks nekā emigrantu skaits visā 2008. gadā (6 tūkst. cilvēku). Imigrantu skaits turpretī šogad būs aptuveni par tūkstoti mazāks salīdzinājumā ar 2008. gadu. Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas statistikā, kā to nosaka Eiropas Savienības likumdošana, tiek uzrādītas tikai tās personas, kuras ir paziņojušas atbilstošajai valsts iestādei, ka izbrauc no Latvijas uz citu valsti, lai tur apmestos uz pastāvīgu dzīvi vai uz laiku, kas ir ilgāks par vienu gadu.

Emigrācijas pārsvara pār imigrāciju dēļ valsts iedzīvotāju skaita samazinājums šogad varētu būt ap 4,6 tūkst. cilvēku (2008. gadā - 2,5 tūkst. cilvēku).

Iedzīvotāju skaits migrācijas rezultātā pirmajos šā gada deviņos mēnešos pieauga tikai Pierīgas reģionā (par 3282 cilvēkiem) un Jūrmalā (par 157 cilvēkiem).

 

Sagatavojusi Iedzīvotāju statistikas daļa
Uldis Ušackis
Tālr. 67366900

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi