Preses relīze

Par 2010. gada demogrāfiskās situācijas provizoriskajiem rezultātiem

Izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datus iedzīvotāju migrācijas analīzei un no dzimtsarakstu iestādēm saņemtos civilstāvokļa aktu reģistrus par dzimušajiem, mirušajiem un noslēgtajām laulībām, Centrālā statistikas pārvalde ir apkopojusi informāciju par demogrāfisko situāciju valstī. Dati par šī gada 10 mēnešiem un to novērtējums par novembri un decembri ļauj secināt, ka Latvijas iedzīvotāju skaits turpina samazināties un 2010. gada beigās būs 2 miljoni 229 tūkstoši jeb par 19 tūkstošiem mazāk nekā gada sākumā. Salīdzinājumam: 2009. gadā iedzīvotāju skaits samazinājās par 13 tūkstošiem.

Iedzīvotāju skaits gada laikā dabiskās kustības dēļ (mirušo skaitam pārsniedzot jaundzimušo skaitu) samazināsies par apmēram 11 tūkstošiem un starptautiskās ilgtermiņa migrācijas rezultātā – par 8 tūkstošiem. Iedzīvotāju skaita samazinājuma temps pēdējos gados bija kļuvis lēnāks, taču saskaņā ar prognozēm 2010. gadā šis rādītājs pieaugs – 0,8 % salīdzinājumā ar 0,6 % 2009. gadā.

Laika periodā no 2004. gada līdz 2008. gadam Latvijā bija vērojams neliels dzimstības pieaugums. 2008. gadā valstī bija augstākā dzimstība kopš 1994. gada – piedzima 23,9 tūkstoši bērnu. Taču 2009. gadā pasaulē nāca par 2,3 tūkstošiem bērnu mazāk nekā 2008. gadā. Arī šā gada desmit mēnešos dzimušo skaits (16,2 tūkstoši) ir par 2,4 tūkstošiem bērnu mazāk nekā 2009. gada desmit mēnešos. Dzimstības samazinājums šogad prognozējams lielāks nekā 2009. gadā – dzimušo skaits nepārsniegs 20 tūkstošus.

Mirstības rādītāji pēdējos gados ir mainījušies salīdzinoši maz. Statistikas dati liecina, ka mirstība šajā gadā būs aptuveni pagājušā gada līmenī - 29 tūkstoši cilvēku.

Pēdējos 3 gados strauji saruka laulību skaits: 2009. gadā tika reģistrētas 9,9 tūkstoši laulību jeb par 3 tūkstošiem mazāk nekā 2008. gadā, taču 2010. gadā laulību skaita samazinājums nav tik liels: desmit mēnešos noslēgts 8,2 tūkstoši laulību, kas ir par 0,7 tūkstošiem mazāk nekā 2009. gada attiecīgajā periodā.

Noslēgto laulību un jaundzimušo skaits 2008., 2009. un 2010. gadā pa mēnešiem

Iedzīvotāju skaita samazinājumu ietekmē arī starpvalstu migrācija. Analizējot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datus, jāsecina, ka emigrācijas apjoms arī šogad palielinās. 2010. gada desmit mēnešos aizbraukušo personu skaits (8,8 tūkstoši) jau pārsniedz emigrantu skaitu visā 2009. gadā (7,4 tūkstoši) un gada beigās varētu sasniegt 10 tūkstošus. Imigrantu skaits turpretī šogad būs par aptuveni 0,8 tūkstošiem mazāks salīdzinājumā ar 2009. gadu.

 

Sagatavojusi Iedzīvotāju statistikas daļa
Elmīra Seņkāne
Tālr. 67366903

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi