Publikācija

Latvijas statistiskā gadagrāmata, 1939

VALSTS STATISTISKĀ PĀRVALDE
LATVIJAS STATISTIKAS GADA GRĀMATA
1939

DEVIŅPADSMITAIS GADS

Priekšvārds
Saturs
Tabulās lietotās zīmes; Saīsinājumi
I Teritorija un administratīvais iedalījums
II Meteoroloģiskās ziņas
III Iedzīvotāju skaits, sastāvs un kustība
IV Izglītība
V Tautas veselība
VI Tiesu darbība un cietumi
VII Valsts un pašvaldību finanses
VIII Kredīts
IX Privātā apdrošināšana
X Lauksaimniecība, mežkopība un zvejniecība
XI Rūpniecība
XII Satiksme un transports
XIII Ārējā tirdzniecība
XIV Iekšzemes tirdzniecība
XV Akciju sabiedrības
XVI Kopdarbība
XVII Cenas un dzīves izmaksa
XVIII Algas
XIX Darba tirgus
XX Darba aizsardzība
XXI Sociālā apdrošināšana
XXII Sabiedriskā aizgādnība
XXIII Publisko iestāžu darbinieki
Starptautiskais pārskats
Alfabētisks lietu rādītājs (latv.val.)
Alfabētisks lietu rādītājs (franču val.)
Ievērotās iespieduma kļūdas

Publicēšanas datums
Lappušu skaits
316
Periodiskums
Nav
Formāts
Cits
Valoda
Latviešu, Franču
Kataloga numurs
-
Ieteikt