Publikācija

Latvijas statistiskā gadagrāmata, 1929

VALSTS STATISTISKĀ PĀRVALDE
LATVIJAS STATISTISKĀ GADA GRĀMATA
1929.
Desmitais izdevums

RĪGĀ, 1930. GADĀ

Nodaļu saraksts.
Ievadam
I. Iedzīvotāji
II. Tautas izglītība
III. Tautas veselība
IV. Tiesu darbība un cietumi
V. Fonda zeme (nav iekļauts)
VI. Valsts mežu izlietošana
VII. Lauksaimniecība
VIII. Lauksaimniecība pēc grāmatvedības datiem
IX. Meterioloģiskās ziņas
X. Sabiedriskie pasākumi lauksaimniec.
XI. Mājlopi un lopārstniecība
XII. Jūras zvejniecība
XIII. Kuģu kustība
XIV. Jūras tirdzniecības flote
XV. Iekšējie satiksmes līdzekļi 1929. g.
XVI. Dzelzceļi
XVII. Pasts, telegrāfs un telefons 1929/30. budžeta gadā
XVIII. Rūpniecība
XIX. Akciju sabiedrības
XX. Kooperācija
XXI. Apdrošināšana
XXII. Kreditiestādes
XXIII. Valsts un pašvaldības iestāžu budžeti
XXIV. Ārējā tirdzniecība
XXV. Cenu statistika
XXVI. Darba statistika
XXVII. Starptautiskais pārskats
Diagrammas

Publicēšanas datums
Lappušu skaits
501
Periodiskums
Nav
Formāts
Cits
Valoda
Latviešu, Franču
Kataloga numurs
-
Ieteikt