Preses relīze

Iznācis statistisko datu krājums "Demogrāfija, 2018"

Demogrāfijas izdevuma priekšējais vāks

Statistisko datu krājumā "Demogrāfija, 2018" publicēti dati par iedzīvotāju skaitu un tā izmaiņām, iedzīvotāju dzimuma, vecuma un etnisko sastāvu, demogrāfisko slodzi, noslēgtajām un šķirtajām laulībām, dzimstību, mirstību, ilgtermiņa migrāciju un valstisko piederību.

Galveno dabiskās kustības rādītāju dati parādīti dinamikā, bet demogrāfijas pamatrādītājiem ir sniegti starpvalstu salīdzinājumi. Izdevumā ievietoti krāsaini grafiskie attēli un kartes.

Krājums elektroniskā veidā ir pieejams šeit.

Publicēšanas datums
Ieteikt