Galvenie rādītāji

Iedzīvotāju skaits, tā izmaiņas un blīvums

Iedzīvotāju skaits Latvijā turpina samazināties. Pēdējo septiņu gadu laikā (kopš 2010. gada sākuma) iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 186 tūkstošiem, un 2018. gada sākumā tas bija 1 miljons 934 tūkstoši. Iedzīvotāju skaita samazinājuma temps 2017. gadā bija 1,04 % salīdzinājumā ar 2,16 % 2010. gadā. 
2017. gadā, mirušo skaitam pārsniedzot dzimušo skaitu (dabiskā kustība), valsts iedzīvotāju skaits samazinājās par 7,9 tūkstošiem, bet ilgtermiņa migrācijas rezultātā – par 7,8 tūkstošiem cilvēku. Kopš 1991. gada iedzīvotāju dabiskais pieaugums Latvijā ir negatīvs.

{ "query": [ { "code": "Gads", "selection": { "filter": "item", "values": [ "1920", "1935", "1946", "1950", "1960", "1970", "1980", "1990", "2000", "2010", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020" ] } }, { "code": "Rādītāji", "selection": { "filter": "item", "values": [ "POP_SY", "GROW", "NATGROW", "MIGR_NET" ] } } ], "response": { "format": "json" } } https://data1.csb.gov.lv/api/v1/lv/iedz/iedzskaits/ikgad/ISG010.pxPOP_SY:GROW:NATGROW:MIGR_NETIedzīvotāju skaits:Iedzīvotāju skaita izmaiņas:dabiskais pieaugums:Migrācijas saldo10horizontalIedzīvotāju skaits un tā izmaiņasISG010http://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/iedz/iedz__iedzskaits__ikgad/ISG010.px100%lvfalse

Iedzīvotāju blīvums Latvijā 2018. gada sākumā bija 30 cilvēki uz 1 km² (1990.–1992. gadā – 41). Zemākais iedzīvotāju blīvums bija Rucavas un Rugāju novadā – attiecīgi 3 un 4 cilvēki uz 1 km². Visblīvāk apdzīvotas bija galvaspilsēta, republikas pilsētas un novadi Rīgas apkaimē. Tā, piemēram, iedzīvotāju blīvums uz 1 km² Rīgā bija 2 099 cilvēki, bet Stopiņu novadā (pēc platības viens no mazākajiem novadiem – 53 km²) – 198 cilvēki uz 1 km². 

ISG040. Platība, iedzīvotāju blīvums un iedzīvotāju skaits (gada sākumā un gada vidējais) statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados