Statistikas tēmas

Iedzīvotāju skaits un tā izmaiņas

Galvenie rādītāji

Īss apraksts, kas raksturo situāciju un attīstības tendences šajā tēmā.

Iedzīvotāju skaits, tā izmaiņas un blīvums

Iedzīvotāju skaits, tā izmaiņas un blīvums

- kopā Latvijā, sākot no 1920. gada

Iedzīvotāju skaits republikas pilsētās, novadu pilsētās un novados

Iedzīvotāju skaits republikas pilsētās, novadu pilsētās un novados

- gada sākumā, pēdējais pieejamais gads

Iedzīvotāju skaits un dabiskās kustības galvenie rādītāji pa mēnešiem

Iedzīvotāju skaits un dabiskās kustības galvenie rādītāji pa mēnešiem

- dzimušie, mirušie, dabiskais pieaugums

Statistikas tabulas

Publikācijas un preses relīzes