Statistikas tabula

Latviešu skaits un īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā Latvijā un Rīgā gada sākumā

IRG100
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gadu 28.05.2020