Statistikas tabula

Iedzīvotāju skaits pēc tautības reģionos, republikas pilsētās, 21 attīstības centrā un novados gada sākumā

Tabulas kods datubāzē
IRG080
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gadu
Dati atjaunoti
Pastāvīgie iedzīvotāji [iedzīvotāju skaits]

Iedzīvotāji, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir attiecīgā administratīvā teritorija.

Par attiecīgās administratīvās teritorijas pastāvīgajiem iedzīvotājiem uzskata tikai personas, kuras pastāvīgajā dzīvesvietā ir dzīvojušas vismaz 12 mēnešu ilgu nepārtrauktu posmu pirms attiecīgā gada 1.janvāra, kā arī personas, kuras pastāvīgajā dzīvesvietā ir ieradušās ar nodomu tajā pavadīt vismaz vienu gadu.

Sākot no 2012.gada 1.janvāra iedzīvotāju skaits noteikts pēc jaunas metodoloģijas, izmantojot  loģistiskās regresijas modeli. Modelī izmantoti vairāk kā 40 dažādu valsts administratīvo reģistru dati.