Publikācija

Dzīve Eiropā: sievietes un vīrieši, 2017

Sieviešu un vīriešu dzīve Eiropā ir atšķirīga, tomēr vērojamas arī kopīgas iezīmes. Digitālajā publikācijā „Dzīve Eiropā: sievietes un vīrieši. Statistisks portrets“ salīdzināta abu dzimumu pārstāvju ikdiena, parādot, cik līdzīga vai atšķirīga tā ir dažādās Eiropas valstīs.

Publikācijai ir trīs sadaļas:

  1. Sadzīve, izaugsme, novecošanās. Šajā sadaļā iekļauta demogrāfijas un veselības statistika, piemēram, paredzamais mūža ilgums, dati par vientuļajām mātēm/tēviem, kā arī veselības stāvokļa pašvērtējums. Tajā secināts arī tas, ka, neskatoties uz atšķirībām, gan sievietes, gan vīrieši Eiropā ir vienlīdz apmierināti ar savu dzīvi.
  2. Mācības, darba dzīve, ienākumi. Šajā sadaļā apskatīti izglītības līmeņi, darba un ģimenes dzīves saskaņošana, pilna un nepilna laika darbs, sieviešu un vīriešu darba samaksas atšķirības, sieviešu un vīriešu skaits vadošos amatos u.c. Uzsvērtas ne tikai strukturālas atšķirības, bet arī abu dzimumu nevienlīdzība.
  3. Ēšanas, iepirkšanās, interneta lietošanas paradumi un socializēšanās. Šajā sadaļā apskatīti uztura un sociālie ieradumi, brīvā laika aktivitātes, interneta lietošanas paradumi, piemēram, statistika par smēķēšanu un alkohola lietošanu, ķermeņa masas indekss, informācija par kino apmeklēšanu, sociālo tīklu lietošanu un iepirkšanos internetā. Nobeigumā iekļauta statistika par bērnu aprūpi, mājas darbiem un kulināriju.

Šo digitālo publikāciju, kurā ietverti īsi informatīvi teksti, interaktīvi vizualizācijas rīki, infografikas, fotogrāfijas u.c., izstrādājis Eiropas Savienības Statistikas birojs (Eurostat) sadarbībā ar Eiropas Savienības dalībvalstu un EBTA valstu statistikas iestādēm, turklāt šī publikācija pieejama gandrīz visu šo valstu valodās.

 

Skatīt digitālo publikāciju

Publicēšanas datums
Lappušu skaits
26
Periodiskums
Nav
Formāts
Cits
Valoda
Latviešu, Angļu
Kataloga numurs
-
Ieteikt