Galvenie rādītāji

Dzimumu līdztiesības rādītāji

Ekonomiskā aktivitāte

Nodarbinātības līmenis 

Skatīt tabulu   

Darba samaksas atšķirība starp dzimumiem

Uz Eurostat tabulu

Nepilnu darbalaiku nodarbināto īpatsvars nodarbināto kopskaitā

Skatīt tabulu

Nepilna darbalaika iemesli

Skatīt tabulu   

Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji pa vecuma grupām 

Skatīt tabulu

Dzimumu līdztiesības indekss – darbs

Uz Eige mājaslapu

Dzimumu līdztiesības indekss – nauda

Uz Eige mājaslapu

 

Izglītība un apmācība

Iedzīvotāju sadalījums pēc iegūtā izglītības līmeņa (vecuma grupa 15-74 gadi)

Skatīt tabulu

Kopējais terciārās izglītības absolventu skaits (ISCED 5,6,7,8)

Skatīt tabulu

Sieviešu absolventu skaits, kas ieguvušas ISCED 5 vai ISCED 6 izglītību zinātnes un tehniskajās disciplīnās (dabaszinātnes, matemātika, IT, inženierzinātnes, ražošana, būvniecība)

Skatīt tabulu

Dzimumu līdztiesības indekss – zināšanas

Uz Eige mājaslapu

 

Veselība

Veselīgi dzīves gadi

Uz Eurostat tabulu

Paredzamais mūža ilgums (uz dzimšanas brīdi)

Skatīt tabulu

Mirušo skaits no asinsrites sistēmas slimībām

Uz SPKC mājaslapu

Personu īpatsvars, kam nebija pieejams veselības aprūpes pakalpojums, pēc iemesla

Skatīt tabulu

Dzimumu līdztiesības indekss – veselība

Uz Eige mājaslapu

 

Sociālā nevienlīdzība

Nabadzības riska indekss pēc vecuma 

Skatīt tabulu

Nabadzības riskam pakļautie līdz 15 gadu vecumam

Uz Eurostat tabulu

Kopējais nabadzības riskam pakļauto skaits

Uz Eurostat tabulu

Mājsaimniecības, kurās dzīvo viens pieaugušais ar bērniem, pēc pieaugušā dzimuma

Uz Eurostat tabulu

Rūpes par bērniem un viņu izglītošanu

Uz Eurofound mājaslapu

Ēdiena gatavošana un mājasdarbi

Uz Eurofound mājaslapu

Dzimumu līdztiesības indekss – laiks

Uz Eige mājaslapu

Līdzdalība sociālajā un kultūras dzīvē

Skatīt tabulas

Vardarbība pret sievietēm (aptauja ES valstīs)

Uz FRA mājaslapu

 

Vara un lēmumu pieņemšana

Sieviešu īpatsvars vadītāju vidū

Uz Eurostat tabulu

Sieviešu īpatsvars tiesnešu vidū 

Skatīt tabulu

Sieviešu īpatsvars prokuroru vidū 

Skatīt tabulu

Sieviešu īpatsvars advokātu un notāru vidū

Skatīt tabulu

Latvijas Republikas 1.-13. Saeimas deputāti pēc dzimuma

Skatīt datus vizualizācijā

Sieviešu skaits Latvijas Republikas pašvaldību vēlēšanās ievēlēto deputātu vidū

Skatīt datus vizualizācijā

Sieviešu skaits Eiropas Parlamentā ievēlēto Latvijas deputātu vidū

Skatīt datus vizualizācijā

Dzimumu līdztiesības indekss – vara

Uz Eige mājaslapu